Kategorie

W dniach 14 i 15 grudnia 2016 r. w ZSG w Zakręcie odbyły się zajęcia z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii,  mł. asp. Karoliną Pardej.

Tematem spotkania była „Odpowiedzialność karna za popełnione czyny osób nieletnich” (uczniowie klas IV-VI SP i I-III Gimnazjum), cyberprzemoc (uczniowie klas I,II,III Gimnazjum). Głównym celem zajęć było przybliżenie dzieciom i młodzieży przepisów zawartych w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji osób nieletnich. Pani aspirant podczas spotkania bardzo trafnie obrazowała jakie konsekwencje ponoszą nieletni w momencie popełniania czynów zabronionych takich jak: wagary, kradzież, pobicie, stalking, posiadanie i handel narkotykami czy dopalaczami. Omówiła także jakie środki wychowawcze w takich przypadkach może stosować Sąd Rodzinny. Pani Policjant zwróciła też szczególną uwagę na dość popularne ostatnio zjawisko stalkingu i cyberprzemocy. Omówiła z dziećmi konsekwencje zachowań mające na początku chęć zaimponowania grupie lub zrobienia komuś niewinnego żartu. Uczniowie bardzo trafnie odpowiadali, że przez tak nieodpowiedzialne zachowanie mogą zniszczyć drugiej osobie życie.

Uczniowie wyszli z tych zajęć bardzo zadowoleni, czego dali wyraz w późniejszych rozmowach z pedagogiem i wychowawcami. Zadawali dużą ilość pytań, jak również bardzo ładnie i adekwatnie odpowiadali na zadawane pytania.

info. z tukontakt@wiazowna.pl: Iwona Grzeszyk