Kategorie

Uchwałą Nr 109.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2016 r. utworzono Radę Seniorów Gminy Wiązowna oraz nadano jej statut.