Kategorie
Remont dachu w ośrodku zdrowia w Gliniance

Remont dachu Ośrodka Zdrowia w Gliniance jest konieczny ze względów bezpieczeństwa. Od kilku lat na tym pokryciu wykonywane były tylko prace doraźne – awaryjne „łatanie” dachu po opadach deszczu czy też śniegu. Wygospodarowaliśmy środki na ten cel. Pieniądze pochodzą z budżetu gminy i z budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie. Umowa została już podpisana, a prace remontowe potrwają do 30 czerwca.

Prace będą obejmowały m.in. rozbiórkę wszystkich elementów dachu, poprzez uzupełnienie elementów konstrukcyjnych, pokrycie blachą trapezową powlekaną wraz z montażem barier śniegowych, wykonaniem podbitki z paneli metalowych
na lukarnach, obsadzeniem kratek wentylacyjnych w kominach, dociepleniem ścian lukarn oraz kominów styropianem z wykonaniem tynku akrylowego. Łączny koszt remontu wyniesie 102 tys. zł.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na czas robót.