Kategorie

W czerwcu podpisaliśmy umowę na wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej ul. Świerkowej w Wiązownie.

Zakres modernizacji drogi obejmuje:

1) wykonanie nakładki asfaltowej na łącznym odcinku ok. 300 mb.
2) pobocza drogi o szerokości po 0,50 mb.,
4) dwa włączenia do ul. Kąckiej w Wiązownie o szer. 5 i 6 mb.

W tym tygodniu wykonawca rozpoczął roboty budowlane związane z realizacją tego zadania. Po przygotowaniu podłoża została wykonana nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz dwa włączenia do  ul. Kąckiej w Wiązownie o szerokości 5 i 6 mb. Pozostały jeszcze do wykonania pobocza z kruszywa, ustawienie znaków drogowych oraz prace porządkowe.
Planowany termin realizacji prac to 17 sierpnia br.

Koszt całego zadania (projekt i nadzór budowlany) to ok. 113 tys. zł, w tym 10 tys. zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego Wiązowny Kościelnej. Zmodernizowany odcinek drogi gminnej poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi.

Więcej informacji w tej sprawie mogą Państwo uzyskać u Jana Wierzbickiego z Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 58 61, e-mail: j.wierzbicki@wiazowna.pl

[urzednik_online mail=”j.wierzbicki@wiazowna.pl”]