Kategorie

Na zaproszenie przewodniczącej rady gminy - Renaty Falińskiej w sesji wezmą udział radni gminy Czarna, naszej gminy partnerskiej

25 sierpnia 2015 r. godz. 16.00 w Wiejskim Domu Kultury „Nad Świdrem”w Woli Karczewskiej zwołana została sesja Rady Gminy Wiązowna.

Radni będą głosować nad złożonym przez wójta projektem uchwały, która upraszcza procedury konsultacji społecznych. Jeśli radni zaakceptują projekt, mieszkańcy gminy będą mogli częściej i łatwiej wrażać swoje zdanie na temat kluczowych planów samorządu.

Kolejny, bardzo ważny projekt, nad którym będą glosowali radni, dotyczy przygotowywanego planu zagospodarowania przestrzennego „Góraszka Wschodnia” części gruntów. O sprawie pisaliśmy w naszym artykule w czerwcu.

Radni będą też głosować nad projektem uchwały, na mocy której gmina Wiązowna przystąpi wraz z gminami Józefów i Halinów do projektowania wspólnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 721 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dofinansowywanych przez Unię Europejską. Zainicjowana przez naszą gminę budowa znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poruszających się wzdłuż drogi 721. Dzięki ZIT inwestycja ma szansę powstać.

W sesji weźmie udział 22 samorządowców gminy Czarna. Gmina Czarna jest naszą gminą partnerską, z którą od lat wymieniamy doświadczenia. Zaproszeni goście obejrzą Izbę Regionalną i nową szkołę w Malcanowie.

W sesji, jak zawsze, mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Wiązowna. Zapraszamy!