Kategorie

Ogłaszamy otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Wiązowna.

Jeśli wnioskujecie o środki z innych samorządów, ministerstw czy fundacji, a nie macie pieniędzy, by zapewnić tzw. wkład finansowy do projektu, możemy Wam w tym pomóc! Opiszcie we wniosku do Wójta Gminy Wiązowna, co chcecie zrealizować, kiedy i za ile (w tym ile pieniędzy potrzebujecie w ramach wkładu własnego). Szczegóły w zarządzeniu.