Kategorie

W czerwcu podpisaliśmy umowę na wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej ul. Świerkowej w Wiązownie. Zakres modernizacji drogi obejmował: wykonanie nakładki asfaltowej na łącznym odcinku ok. 300 m.b., pobocza drogi o szerokości po 0,50 m.b. i dwa włączenia do ul. Kąckiej w Wiązownie o szer. 5 i 6 m.b. Wykonaliśmy pobocza z kruszywa oraz ustawiliśmy znaki drogowe. Koszt całego zadania (projekt i nadzór budowlany) to ok. 113 tys. zł, w tym 10 tys. zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego Wiązowny Kościelnej.

Więcej informacji o wsparciu gminy dla tego zadania Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl.

[urzednik_online mail=”t.mielnicki@wiazowna.pl”]