Kategorie
Wejście główne do Urzędu Gminy Wiązowna jest od strony ul. Lubelskiej

Postawiliśmy sobie za cel ciągłe podnoszenie naszych kompetencji, umiejętności i poziomu obsługi mieszkańców. Przygotowaliśmy ankietę online po to, by dowiedzieć się od Państwa jakie są nasze mocne, a jakie słabe strony, co robimy dobrze, a co musimy szybko poprawić. Prosimy o wypełnienie ankiety, to zajmie tylko parę chwil, a dzięki Państwa uwagom  będziemy mieli szansę lepiej zorganizować swoją pracę i sprawniej Państwa obsługiwać.