Kategorie

W Parku Centrum w Wiązownie zostały wybudowane toalety, które mają służyć mieszkańcom odwiedzającym to miejsce. To wbrew pozorom istotna inwestycja. Do tej pory w parku ustawiane były toalety przenośne.

Niestety, często były one dewastowane i przewracane przez wandali. Budynek gospodarczy, w którym znalazły się m.in. nowe toalety publiczne i sterownia do monitoringu, kosztował 68 055,28 zł.

Mamy nadzieję, że toalety będą mogły długo służyć, np. dzieciom bawiącym się na placu zabaw. Jednocześnie prosimy o stanowcze interwencje, gdy zauważą Państwo, że w parku ktoś niszczy zainstalowane tam urządzenia czy dewastuje przestrzeń. Telefon na policję nie jest wtedy donosicielstwem. Jest odpowiedzialną postawą mieszkańców, którzy dbają o wspólny majątek i pieniądze z budżetu gminy.