Kategorie

Uprzejmie informujemy, że projekt zmiany studium będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 15 stycznia do 7 lutego 2018 r., dostępny w tym okresie również w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie przestrzenne/Zmiana Studium: www.bip.wiazowna.pl.

Jednocześnie zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu zmiany nr 8 obowiązującego studium Gminy Wiązowna – w dniu 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz. 17.00. Uwagi do projektu zmiany studium można składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 roku, na adres ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub wysyłając je na adres email: urzad@wiazowna.pl

Zmiana nr 8 studium obejmuje:

  • korektę układu drogowego w gminie Wiązowna dotyczącą dróg istniejących i projektowanych oraz ich hierarchii,
  • z uwagi na sąsiedztwo Warszawy oraz bliską perspektywę budowy dróg tranzytowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym zmiana studium dotyczy obszarów najważniejszych dla wzrostu potencjału inwestycyjnego gminy, położonych wzdłuż projektowanych i istniejących dróg krajowych, z przeznaczeniem ich pod szeroko rozumiane usługi,
  • obszary o kluczowym znaczeniu dla społeczności gminy w tym nieruchomości gminne,
  • aktualizację zasięgu terenu zamkniętego ABW w Emowie.

Prace nad tą częścią studium zostały zaplanowane w maju 2016 r., kiedy Rada Gminy Wiązowna podjęła uchwałę w tej sprawie. Dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.wiazowna.pl

Więcej informacji o zmianie studium udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, pok. 005:
Jolanta Lipska
tel. 22 512 58 17
email: j.lipska@wiazowna.pl
[urzednik_online mail=”j.lipska@wiazowna.pl”]

Rafał Musiałek
tel. 22 512 58 19
email: r.musialek@wiazowna.pl
pok. 005