Kategorie

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza konsultacje społeczne w sprawie uzyskania opinii, wniosków i uwag mieszkańców Gminy Wiązowna na temat projektu „Strategia rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego na terenie Gminy Wiązowna na lata 2017-2023”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 5-28 października 2016 r. na terenie naszej gminy. Wnioski lub uwagi należy przesyłać mailowo na adres m.bialek@wiazowna.pl lub w wersji papierowej złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna do dnia 28 października br. do godziny 16.00.