Kategorie

Spółki wodne naprawdę działają!

11 naprawionych przepustów w Zakręcie
Przez ostatnie lata funkcje odwadniające rowu melioracyjnego R-7 w Zakręcie były mocno zaburzone, co notorycznie doprowadzało do lokalnych podtopień. Zbyt małe światło przepustów w ich dolnej części powodowało piętrzenie wód. To skutkowało podtopieniami. Straty ponosili mieszkańcy, a budżet Gminy obciążany był corocznie kwotą kilkudziesięciu tysięcy złotych na działania jednostek ratowniczych. Dzięki interwencji władz Gminy, przy nieocenionym zaangażowaniu Spółki Wodnej Zakręt oraz w świetnej współpracy z GDDKiA, w ostatnich dwóch tygodniach przebudowano 11 wadliwych przepustów. Umożliwi to prawidłowy odbiór wód z dużej części Zakrętu. Na ten cel Gmina przeznaczyła maksymalną zgodną z zasadami przyznawania dotacji kwotę – blisko stu tysięcy złotych. Ten koszt zwróci się już po dwóch sezonach, kiedy w Zakręcie nie potrzebna będzie droga akcja ratownicza. Dla mieszkańców modernizacja rowu oznacza spokój o własny dom.

Na dalszych odcinkach rowu R-7 i R-8 Spółka Wodna Zakręt przystąpiła do typowych robót konserwacyjnych: koszenia, odmulania, wycinki drzew i krzewów z koryta.

Niestety, nie brakuje też problemów z dostępem do niektórych nieruchomości, ale mamy nadzieję, że ich właściciele zmienią zdanie, widząc pozytywne efekty prac.

To pierwszy i najważniejszy etap robót zaplanowanych w Zakręcie – o kolejnych będziemy Państwa informować na bieżąco. Oby tak dalej!

Majdan może spać spokojniej
W tym roku Spółka Wodna Majdan zajęła się udrożnieniem rowu M-7b, który stanowi główny odbiornik wód z zachodniej części miejscowości. Wyjątkowo zaniedbane, zarośnięte, niedrożne koryto i setki drzew utrudniających dostęp dla sprzętu – praca wydawała się niemożliwa do zrealizowania. Wszystko zmieniła tegoroczna susza. W teren mogła wjechać mini koparka. Było tak sucho, że mogła poruszać się po dnie cieku omijając w ten sposób drzewa. Łącznie udrożniono 2,2 km rowu. Większe deszcze nie są już straszne, gdyż rów jest przygotowany na sprawne odprowadzenie wód z okolicznych działek.

Spółka rozpoczęła też koszenie rowów po wschodniej stronie Szosy Lubelskiej z dotacji Starosty i Wojewody.

Przegląd spółek – co w trawie piszczy?
W najbliższych dniach można się spodziewać rozpoczęcia robót na rowach w Góraszce. Spółka Wodna Góraszka ma w planach jeszcze w tym roku gruntowną konserwację Kanału Boryszewskiego na odcinku od lotniska do granicy z Boryszewem oraz koszenie rowów podrzędnych.

Za to Spółka Wodna Izabela – Michałówek ma zamiar dokończyć – również w tym roku – konserwację rowu M-8 na terenie Izabeli i Michałówka. Jest to główny rów odwadniający te miejscowości, w roku 2014 rozpoczęto przywracanie go do właściwego stanu.

Pozostałe spółki działające na terenie gminy złożyły już wnioski do urzędu o udzielenie dotacji na rok 2016.

Jak widać, wiązowskie spółki wodne działają coraz prężniej i cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Tylko w tym roku zawiązały się aż trzy nowe! Zakręt, Wiązowna Kościelna i Młynówka. Każda ze spółek ma ambitny plan na prace do wykonywania na swoich obszarach. Ich finansowanie umożliwia wyjątkowo korzystna Uchwała Rady Gminy Wiązowna, za sprawą której możliwa jest pomoc Gminy w wysokości do 90 % kosztów realizacji danego zadania.

Zachęcamy do członkostwa w spółkach lub do zawiązywania ich tam, gdzie jeszcze nie powstały. Tym bardziej, że nieporównywalnie tańsze jest wnoszenie corocznej składki niż samodzielne opłacanie robót na poszczególnych gruntach prywatnych.

Nie jest więc prawdą, że w sprawach wodnych nic nie można zrobić. Można, trzeba i warto, co widać po świetnych skutkach!

Jeśli masz pytania, chcesz wiedzieć, jak założyć spółkę wodną, zadzwoń lub napisz- chętnie pomożemy!

Przemysław Kaźmierczak – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
pok. 009
tel. 22 512 58 21
e-mail: p.kazmierczak@wiazowna.pl
[urzednik_online mail=”
p.kazmierczak@wiazowna.pl„]