Kategorie

Po raz kolejny absolutorium dla wójta Janusza Budnego podjęte jednogłośnie. To dowód na to, że nasi przedstawiciele – radni popierają prowadzoną politykę gospodarczą przez wójta i nie mają zastrzeżeń do realizacji ubiegłorocznego budżetu. To znaczy również, że nasze pieniądze wydawane są racjonalnie i efektywnie. Na inwestycje w ubiegłym roku wydaliśmy rekordową kwotę w historii naszej gminy ponad 16 mln zł, a w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego rozpoczęliśmy modernizację budynków szkolnych, tak aby dzieci mogły uczyć się w nowoczesnych placówkach na jedną zmianę. Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę radnym, sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli, jednostkom organizacyjnym i pracownikom urzędu. To absolutorium jest również dla Państwa. Dzięki zgodzie i wspólnym działaniom możemy zmieniać naszą gminę – mówił wójt Janusz Budny.

W dalszej części sesji radni pochylili się nad zmianami budżetowymi, gdzie zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 100 tys. zł na realizację programu „Warszawa+”, czyli na dofinansowanie biletów miesięcznych dla mieszkańców. To bardzo duże udogodnienie, gdyż nawet 720 zł rocznie może zostać w naszych portfelach. Z dopłatami planujemy ruszyć już od września. Zwiększono środki na remonty i budowy dróg oraz wprowadzono nowe zadania „Budowa ul. Akacji w Żanęcinie oraz ul. Czeremchowej w Rudce” na kwotę 5.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji oraz „Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałówku – wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi” na kwotę 69.000,00 zł (11.000,00 zł udział mieszkańców). Przyznano również fundusze na zakup podnośnika koszowego dla OSP Wiązowna.

Radni wyrazili zgodę na nawiązanie współpracy partnerskiej z Gminą Wiązownica oraz z Miastem i Gminą Wiązów. Rozpoczęcie partnerskiej współpracy naszych gmin pozwoli na realizację przedsięwzięć mających na celu zbliżenie do siebie ich mieszkańców oraz na wymianę doświadczeń w różnorodnych dziedzinach.

Zdecydowano o przystąpieniu Gminy Wiązowna do spółek wodnych: Zakręt, Wiązowna Kościelna, Centrum i Południe, co umożliwi pełniejszy udział i specjalistyczne doradztwo w pracach spółek. Członkostwa w pozostałych spółkach wodnych z terenu gminy, to jest: Izabela – Michałówek, Majdan, Góraszka i Wiązowna Północna, zostały już ustalone w latach ubiegłych.

Ważną pozycją było przyjęcie „Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018 – 2025”, która określa działania w celu poprawy zdrowia mieszkańców oraz pozwoli starać się o środki zewnętrzne na te działania. To tylko niektóre z uchwał, więcej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod artykułem. Zapraszamy na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji.

LVI Sesja Rady Gminy