Kategorie

Gminie Wiązowna przyznano dofinansowanie w wysokości 4 905 010,64 zł na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 721 od granicy Halinowa do granicy Józefowa (łącznie 10.3 km).

Dofinansowanie przyznano nam w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oś IV przejście na gospodarkę niskoemisyjną poddziałanie 4.3.2. Mobilność Miejska w ramach ZIT, na realizację projektu pod nazwą „Wybierzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”.

Realizacja zadania umożliwi zintegrowanie ścieżek rowerowych w sześciu gminach/miastach. Dzięki temu rowerzyści będą mogli swobodnie poruszać się po terenie powiatu otwockiego. Całkowity koszt inwestycji na terenie naszej gminy wyniesie 7 215 505,86 zł.

To kolejne tak duże dofinansowanie dla gminy Wiązowna. Kilka tygodni temu przyznano nam ponad 4 200.000 zł na termomodernizację budynków szkolnych. W tym roku Gmina Wiązowna uzyskała dofinansowania na łączna kwotę ponad 10,6 mln zł. Jeszcze nigdy w historii Gminy w ciągu jednego roku nie udało nam się pozyskać tak dużych dotacji.

drogi_rowerowe_031

drogi_rowerowe_032