Kategorie

19 czerwca powołano Spółkę Wodną „Południe”. Utworzyli ją mieszkańcy Rzakty, Czarnówki i Bolesławowa. Na razie jest ich 17, ale spółka zaprasza kolejnych właścicieli nieruchomości do członkostwa w spółce. Prezesem została Wioleta Deczewska, jej zastępcą Paweł Lechnik, a sekretarzem Ryszard Wrześniewski (sołtys Czarnówki). W zarządzie zasiądą też Andrzej Ostrowski i Jan Rokicki. W zebraniu wzięli udział wójt Janusz Budny, radny Wojciech Doman i sołtys Stanisław Smolak.

Mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i zająć się regulacją rowów i drenaży. Jeśli na danym terenie nie działa spółka wodna, obowiązek utrzymania urządzeń wodnych spoczywa na właścicielu terenu. Jak jest realizowany? – to widzimy szczególnie wiosną, gdy z zarośniętych, często nawet zasypanych rowów melioracyjnych na drogi wylewa się woda, a podwórka i domy są zalewane

O tym, jak działają spółki wodne w gminie, pisaliśmy w serwisie i czasopiśmie „Powiązania”. Mamy nadzieję, że tam, gdzie spółek jeszcze nie ma, a stosunki wodne nie są uregulowane, będą powstawać kolejne spółki. Gmina co roku przekazuje na ich działalność dotacje, o środki mogą ubiegać się także od samorządu powiatowego czy wojewody.

Informacji w sprawie Spółek Wodnych udziela Przemysław Kaźmierczak, tel. 22 512 58 21, e-mail: p.kazmierczak@wiazowna.pl