Kategorie

Zgodnie z rankingiem opublikowanym na serwisie samorządowym PAP Gmina Wiązowna pod względem zrównoważonego rozwoju jest samorządem przodującym w powiecie otwockim. W tym roku po raz 13. wyłoniono laureatów rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Gmina Wiązowna w rankingu gmin wiejskich zajmuje 32 miejsce w Polsce i pierwsze w powiecie otwockim (Kołbiel– miejsce 226, Celestynów – miejsce 252, Osieck – miejsce 521). Opracowany pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.

Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, opracowywany jest na podstawie 15 wskaźników. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców czy odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.