Kategorie

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium złożyło ofertę realizacji zadania pn. „Rozbudowa Szlaku Fortyfikacji Pozycji Przedmoście Warszawa na terenie Gminy Wiązowna”.

Głównym celem zadania będzie kontynuacja działań rozpoczętych w 2016 roku. Zostaną postawione kolejne tablice informacyjne dotyczące fortyfikacji, ponadto zostanie wybudowany fragment drewnianego okopu wraz ze schodami dla turystów.

Szczegółowe informacje znajdują się w udostępnionej poniżej ofercie.

Żeby Stowarzyszenie mogło otrzymać pieniądze z budżetu gminy, oferta musi zostać poddana swego rodzaju konsultacjom społecznym.

Po ich rozpatrzeniu wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi i opinie dotyczące oferty prosimy kierować do dnia 25.10.2017 r. do Michała Białka, Głównego Specjalisty w Wydziale Spraw Społecznych (adres mailowy: m.bialek@wiazowna.pl).