Kategorie

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i porady z zakresu prawa pracy, których udzielać będzie Pani Małgorzata Szelest od września w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz.17.00-18.00 w budynku sklepiku CARITAS przy kościele w Zakręcie.

Porady będą dotyczyć:
– Umowy o pracę – co powinna zawierać
– Wynagrodzenia za pracę
– Czasu pracy, urlopów – kiedy można pracować w godzinach nadliczbowych
– Wypowiedzenia umowy o pracę
– Mobbingu i dyskryminacji
– Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
– Uprawnienia emerytalne