Kategorie

Pomocą osobom potrzebującym w naszej gminie zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. To instytucja, której zadaniem jest wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, a jego pracownicy nie oceniają swoich podopiecznych. Tu zawsze można zwrócić się o pomoc. To nie jest wstyd!

Pracownicy socjalni zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej. To oznacza, że wszystkie informacje, które zbierze od Państwa pracownik GOPS-u pozostaną tajne. Wtedy, gdy pomoc dotyczy sfery materialnej pracownik będzie pytał np. o dochód w rodzinie. Bez tych informacji nie będzie mógł pomóc.

Jednym z ważnych elementów pracy jest tzw. wywiad środowiskowy. Osoby, które pierwszy raz zwracają się o pomoc obawiają się czasem, że taki wywiad oznacza np. wypytywanie sąsiadów o sytuacje wewnątrz rodziny. Tak się nie dzieje. Żaden z pracowników socjalnych bez zgody nie będzie rozmawiał z sąsiadami.

Ośrodek ma za zadanie pomagać w różnych sytuacjach i w różny sposób. Czasem jest to pomoc prawna, czasem psychologiczna, czasem jest to pomoc w zorganizowaniu życia po jakimś trudnym wydarzeniu czy ułatwienie dotarcia do osób lub instytucji, które w danej sprawie najlepiej pomogą.

Zdarza się, że w naszym otoczeniu jest ktoś, kto takiej pomocy potrzebuje, a nie wie do kogo się zgłosić. Wtedy warto zasugerować kontakt z GOPS-em albo poinformować ośrodek o trudnej sytuacji takiej osoby. Na mapie poniżej widoczne są rejony, które podlegają konkretnym pracownikom socjalnym. Znajdą tam także Państwo numery do pracowników. Wszystko po to, by szybciej i łatwiej można było zwrócić się w trudnej sytuacji o profesjonalną pomoc.

Pracownicy GOPS-u z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania. Pomogą rozwiązać wiele problemów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Radiówek 25 05-462 Wiązowna, tel. 22 780 46 59, e-mail: gops@wa.home.pl.