Kategorie

Stowarzyszenie „KROKUS-Wiązowna” realizuje projekt wspierany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, dotyczący wspierania realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień pt. „Mamy wspólny cel”.
Nabór do projektu trwa do 31.08.2017 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.