Kategorie

W piątek 21.10.2016 i w sobotę 22.10.2016 część mieszkańców naszej gminy po raz drugi organizuje protest przeciw uciążliwej dzielności AMEST Sp. z o.o. w Otwocku – Świerku oraz PPHU Lekaro w Woli Duckiej. Zawiadomienie o proteście trafiło do Urzędu Gminy Wiązowna. Mieszkańcy będą pikietowali w dwóch miejscach: na skrzyżowaniu Szosy Lubelskiej z ul. G. Narutowicza (Otwock) i ul. Mostów, a także na skrzyżowaniu Szosy Lubelskiej z ul. Słoneczną i ul. M. Dąbrowskiej w Glinie (gm. Celestynów), od godz. 16.00 w piątek i godz. 11.00 w sobotę. To drugi tego typu protest w ciągu ostatnich tygodni. Pierwszy odbył się 23.09.2016 w tych samych miejscach. Informacje o planowanym proteście oraz relację z jego przebiegu publikowaliśmy na stronie www.tuwiazowna.pl  w następującej formie:

Po opublikowaniu powyższej relacji do Urzędu Gminy Wiązowna trafiło pismo od właścicielki firmy PPHU Lekaro, w którym wyrażono niezadowolenie ze sposobu, w jaki Urząd Gminy Wiązowna relacjonował przebieg protestu. PPHU Lekaro skarżyło się także na sposób, w jaki Urząd Gminy Wiązowna wspiera mieszkańców, m. in. przesyłając ich zawiadomienia o uciążliwym działaniu AMEST Sp. z o.o. w Otwocku – Świerku oraz PPHU Lekaro w Woli Duckiej do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pismo z PPHU Lekaro krytykujące dotychczasowe działania urzędu w w/w sprawie publikujemy do wglądu mieszkańców:

W odpowiedzi na w/w pismo Wójt Gminy Wiązowna przesłał do PPHU Lekaro następujące oświadczenie:

Swoją opinię na temat stanowiska firmy PPHU Lekaro w liście przesłanym do Wójta Gminy Wiązowna wyrazili także mieszkańcy Woli Duckiej i okolic. Treść tego listu publikujemy poniżej:

310 mieszkańców Woli Duckiej na ręce Wójta Gminy Wiązowna przesłało także list, w którym sprzeciwiają się rozbudowie instalacji służących do przerobu odpadów na terenie naszej gminy. W liście zwracają także uwagę, że Urząd Gminy Wiązowna powinien jeszcze intensywniej informować o kwestiach związanych z działalnością podmiotów zajmujących się przetwarzaniem odpadów w naszej okolicy.  Treść listu w całości publikujemy poniżej:

Udostępniamy też otrzymaną przez osoby interweniujące w tej sprawie odpowiedź od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:

Przypominamy, że wszystkie dokumenty wytworzone przez administrację publiczną na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej są dokumentami jawnymi, a tym samym mogą mieć  do nich dostęp wszyscy mieszkańcy Gminy.

List otwarty Wójta Gminy Wiązowna w sprawie przekazywania informacji dotyczących działania w naszej okolicy podmiotów przetwarzających odpady

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Wiązowna, bez względu na opinie różnych podmiotów, będzie publikował wszystkie informacje dotyczące ważnych inicjatyw mieszkańców, także te dotyczące protestów. Strona internetowa Urzędu Gminy jest wspólną inwestycją mieszkańców i mieszkańcom ma służyć. W tej trudnej sytuacji dotyczącej działalności P.P.H.U. Lekaro oraz AMEST Sp. z o.o. w Otwocku – Świerku, zadaniem urzędu jest poszukiwanie metod rozwiązania konfliktu. Uważam jednak, że fundamentem leżącym u podstaw rozwiązania każdej tego typu kwestii, jest transparentność i otwartość na rzeczową dyskusję.

Dlatego żaden podmiot, choćby duży pracodawca z naszej okolicy, nie może liczyć na to, że nasi urzędnicy przestaną wspierać mieszkańców. Zadaniem moim i naszych urzędników jest staranie, by tę nabrzmiałą sytuację doprowadzić do punktu, w którym wzajemna niechęć będzie mogła być zamieniona na konkretne, konstruktywne działanie. To działanie musi być jednak prowadzone w granicach prawa i zgodnie z jego literą.

W tak ważnych kwestiach ja i nasi urzędnicy nieustannie jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pod numerem telefonu 22 512 5 820 lub 824  mogą Państwo uzyskać wszystkie informacje dotyczące  bieżących działań związanych  z przedmiotową kwestią.

Jestem przekonany, że wspólnie i solidarnie jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem. Głęboko liczę na współpracę wszystkich, podkreślam, wszystkich stron.

Z poważaniem

Janusz Budny
Wójt Gminy Wiązowna