Kategorie

W 2017 roku na podstawie projektów wykonanych w latach 2015 i 2016 wybudowano już nowe oświetlenie uliczne w 14 miejscach na terenie gminy. Zamontowano łącznie 158 lamp na nowych i istniejących słupach w drodze nr 721, drogach powiatowych i gminnych. Długość dróg, które udało się oświetlić to ok. 7,1 km. Koszt wykonania oświetlenia wyniósł ok. 523 tys. zł.

Ale to nie koniec inwestycji w oświetlenie w tym roku. Wykonawca jest w trakcie kompletowania dokumentacji projektowej na podstawie, której jeszcze w tym roku wybudowane zostaną kolejne lampy metodą „zaprojektuj i wybuduj”. To znaczy, że jedna firma odpowiedzialna jest za cały proces inwestycyjny, co znacznie skraca czas budowy. Nowe lampy staną jeszcze w 10 miejscach i oświetlą kolejne 2 km dróg. Koszt dokumentacji i budowy wyniesie prawie 184 tys. zł.

Równocześnie trwa wykonywanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci oświetlenia ulicznego dla 6 lokalizacji, która zakłada zamontowanie 82 lamp oświetleniowych, co pozwoli w przyszłości oświetlić ok. 3,7 km dróg. Koszt dokumentacji to ok. 56 tys. zł. Sprawdza się tu metoda rozkładania inwestycji na dwa lata. Tzn. najpierw projekt potem budowa, szczególnie gdy koszt rozbudowy instalacji pokrywany jest w dużej mierze z funduszów sołeckich.
Montowane są nowe, bardziej energooszczędne lampy w nowoczesnej technologii LED, o wyższej sprawności i trwałości użytkowej (100 tys. godzin świecenia), ograniczające koszty eksploatacji ok. 15% w stosunku do lamp sodowych.
Jeżeli któraś z latarni zainstalowanych w Państwa okolicy nie działa, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 789 06 95 wew. 203. Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji są zobligowani do wysłania na miejsce firmy serwisującej nasze latarnie.

Poniżej zestawienie lokalizacji oświetlenia ulicznego w naszej gminie.