Kategorie

Tylko do 10 listopada można zgłaszać do rady gminy kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019. Zgodnie z prawem wnioski mogą składać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, a także grupa co najmniej 50 osób mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Zadaniem ławnika jest rozpatrywanie spraw sądowych pod przewodnictwem zawodowego sędziego. Stąd konieczność złożenia przez kandydata na ławnika oświadczeń m.in. o korzystaniu z pełni praw. Jako czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości, ławnicy mają taki sam głos w orzekaniu w sprawach, jak sędziowie zawodowi.