Kategorie

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiązowna. W związku z koniecznością dostosowania zapisów naszego Statutu do obowiązującego prawa przygotowaliśmy projekt uchwały, który poddajemy konsultacjom. Oprócz koniecznych zmian wprowadziliśmy również zmiany redakcyjne, organizacyjne, porządkowe oraz usprawniające prace rady. Czekamy na Państwa opinie, uwagi i wnioski.

Konsultacje potrwają od 8 sierpnia do 22 sierpnia 2018 r. Wnioski do projektu uchwały można składać w formach:

1) elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego drogą mailową na adres p.woznica@wiazowna.pl;
2) wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna formularza konsultacyjnego.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Paula Woźnica, pok. 207, tel. 22 512 58 33, email: p.woznica@wiazowna.pl

[urzednik_online mail=”p.woznica@wiazowna.pl”]