Kategorie

Rok temu otwierając skwer im. Stefana Grota – Roweckiego przy Urzędzie Gminy w Wiązownie oraz odsłaniając kamień poświęcony żołnierzom Armii Krajowej i Wojska Polskiego podjęliśmy zobowiązanie, że na kamieniu stanie popiersie generała. 9 maja 2016 uroczyście je odsłoniliśmy.

Na terenie naszej gminy działał silny ruch oporu przeciwko hitlerowskim Niemcom, zrzeszony w strukturach Armii Krajowej. To tutaj, w dworku Zamajdan – Olszyny w październiku 1939 roku gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski „Torwid” i gen. Stefan Rowecki „Grot” tworzyli podstawy Polskiego  Państwa Podziemnego i jego armii.

Wśród gości honorowych zaproszonych na uroczystość odsłonięcie popiersia przybyli:

– Krystyna Rowecka-Trzebicka – bratanica  gen. Stefana Grota-Roweckiego
– Małgorzata Balasińska – właścicielka budynku w Zamajdanie – Olszynach,  w którym powstawały struktury Armii Krajowej
– płk Piotr Potejko – Dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie (W 2003 r. zadecydowano o nadaniu imienia gen. Grota – Roweckiego Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia ABW w Emowie. Jednostka ta podejmuje różne inicjatywy, które mają na celu przybliżenie i upamiętnienie sylwetki patrona).

Poczty sztandarowe wystawiły liczne instytucje. Wśród nich:

– Światowy Związek Armii Krajowej Rejon Mewa-Kamień
– Związek Harcerstwa Polskiego Hufca Otwock
– Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniance
– Ochotnicze Straż Pożarna w Malcanowie
– Ochotnicze Straż Pożarna w Wiązownie
– Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
– Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance
– Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance
– Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie, który tworzą szkoły mające za patronów Bohaterskich Lotników Polskich i Polskie Państwo Podziemne.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili:

– ks. prałat Tadeusz Łakomiec
– członkowie Stowarzyszenia Seniorów „Bądźmy Razem”
– Sławomir Wójtowicz – artysta rzeźbiarz, twórca popiersia generała Stefana Grota Roweckiego.
– przedstawiciele samorządu powiatu otwockiego i gmin powiatu otwockiego
– sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli
– licznie zgromadzeni mieszkańcy
– przedstawiciela naszego samorządu m.in. wice przewodnicząca Rady Gminy,  Irena Nowak i Wójt Gminy Wiązowna – Janusz Budny

To był ważny dzień i piękna lekcja patriotyzmu, w której wzięło udział kilka pokoleń mieszkańców Gminy Wiązowna.

Upamiętnianie ważnych dla naszego społeczeństwa postaci historycznych jest ogromnie istotne dla obecnych i kolejnych pokoleń. Jesteśmy odpowiedzialni za przechowywanie i przekazywanie pamięci o bohaterskich czynach naszych przodków – mówił w czasie uroczystości wójt Janusz Budny

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia, ale przede wszystkim do odwiedzenia pomnika na skwerze przed urzędem. To miejsce zyskało nowy wymiar. Z zaniedbanego placu stało się ważnym punktem na mapie naszej gminy.