Kategorie

Od początku sierpnia w Biurze Obsługi Mieszkańców działa zamontowany i skonfigurowany specjalnie dla potrzeb gminnej administracji telebim, łączący w sobie funkcję ekranu i infokiosku. Dzięki temu każdy może na miejscu zapoznać się z ogłoszeniami urzędowymi, stanem spraw wszczynanych za pośrednictwem portalu WrotaMazowsza.pl czy wiadomościami udostępnianymi na stronie internetowej tuwiazowna.pl. Dzięki oprogramowaniu informacje są udostępniane w wybranych miejscach na ekranie. Nie ma już tradycyjnego wywieszania kartek papieru na tablicach.

Niemal wszystkie jednostki gminne mają konta na platformie ePUAP, a te, które ich jeszcze nie posiadają – już przed rokiem złożyły stosowne wnioski i czekają na założenie Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Chociaż od 1 czerwca każdy urząd i instytucja publiczna mają obowiązek porozumiewać się za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych, wciąż wiele z nich – nawet na szczeblu centralnym – woli to robić tradycyjnie, papierowo. To znowu zmusza takie urzędy, jak nasz, by elektroniczny obieg dokumentów był prowadzony obok papierowego, a to oznacza dodatkową pracę – skanowania, wpisywania i przetwarzania. A także dodatkowe miejsce na archiwizowane dokumenty papierowe, których elektroniczne wersje zajmowałyby zdecydowanie mniej miejsca. Dlatego do współpracujących z nami organów administracji samorządowej i rządowej wysłaliśmy prośbę, aby wszystkie możliwe sprawy prowadzili z nami przy wykorzystaniu elektroniki.

Dzięki rozwiązaniom stosowanym w naszym urzędzie tylko tam, gdzie to koniecznie, stosujemy papier. Ograniczyliśmy drukowanie dokumentów, wiadomości email trafiające do nas są kierowane do systemu EZD, co pozwala na ich przeglądanie nawet po usunięciu ze skrzynki odbiorcy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna udostępniamy zdecydowaną większość informacji o działaniach samorządu, co prowadzi do zmniejszenia wniosków o informację publiczną, a to pozwala nam ograniczyć czas przy przeszukiwaniu zasobów urzędu.

Dlatego naszym mieszkańcom i przedsiębiorcom przypominamy, że mogą się Państwo kontaktować z nami za pośrednictwem ePUAP, wnioski na „500+” składać w systemie Emp@tia, a chcąc dowiedzieć się szczegółowych w danej sprawie – skorzystać z funkcji „Urzędnik online” – udostępnionej na stronie internetowej. Prowadzimy także stronę na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/tuWiazowna/ Zapraszamy do kontaktu!