Kategorie

Święto Edukacji Narodowej w tym roku obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Malcanowie, która jest symbolem odradzającej się oświaty w naszej gminie.

Dawny Dzień Nauczyciela był okazją do uznania i podziękowania nauczycielom, których wyróżniająca praca w zakresie dydaktyczno-wychowawczym została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odebrały go Maria Kobierecka i Anna Kulpa-Fryt. Gratulujemy i dziękujemy!

Za długoletnią, nienaganną i sumienną pracę w obsłudze szkoły, Alicja Mucha została nagrodzona i doceniona ZŁOTYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ, przyznanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wielkie brawa!

Dyrektor Przedszkola w Pęclinie Ewa Kołodziejczyk odebrała statuetkę Honorowy Obywatel Gminy Wiązowna, a statuetki Zasłużony dla Gminy Wiązowna zostały wręczone: Hannie Szymańskiej i Zbigniewowi Twardowskiemu. Ponadto wręczono nagrody Dyrektora Oświaty Gminnej.

Podczas uroczystości zaprezentował się chór gości z Mołdawii i „Wesołe Babcie”. Kolorowe stroje, uśmiechy na twarzy występujących były wielką atrakcją i wywołały ogromną radość.

Dzień Edukacji Narodowej to święto, tych którzy na co dzień dbają o nasze placówki i poziom edukacji dzieci i młodzieży. Warto przypominać i podkreślać jak ważną i potrzebną wykonują pracę. Zwłaszcza teraz, gdy zmagamy się pracami remontowymi i modernizacyjnymi prowadzonymi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, które generują dodatkową pracę. Warto jednak ją podjąć, by za rok móc korzystać z nowoczesnych, zmodernizowanych placówek oświatowych.