Kategorie

Przekazaliśmy kolejną pomoc finansową Powiatowi Otwockiemu – 150 tys. zł na kontynuację modernizacji ul. Dworskiej z Dziechcińca do Pęclina. Z budżetu powiatu na ten cel przeznaczono natomiast 100 tys. zł. ZDP w Otwocku, który zarządza drogą, zakupił masę bitumiczną, która została ułożona na odcinku ok. 700 mb (od odcinka zmodernizowanego w ubiegłym roku w kierunku Pęclina). W 2017 r. w ramach udzielonej pomocy finansowej ZDP wyremontował nawierzchnię asfaltową w obrębie przepustu poprzecznego (przy sadzawce w Dziechcińcu) pod drogą powiatową nr 2708W. Przypomnijmy, że po drodze poruszają się autobusy ZTM, więc utrzymanie dobrego stanu drogi jest dla nas bardzo ważne.