Kategorie

Świetlica w Majdanie będzie drugim obiektem realizowanym w ramach zaplanowanej budowy sieci świetlic wiejskich na terenie naszej gminy. Pierwsza świetlica została wybudowana i oddana do użytku w Izabeli. Dokumentacja projektowa dla budowy świetlicy powstała w 2016 roku.

Opracowanie projektowe obejmuje zagospodarowanie działki oraz projekt budowy budynku świetlicy. Przewiduje się wykonanie przebudowy przyłącza wody z wodociągu gminnego oraz nowego kablowego przyłącza energetycznego. Ścieki bytowe odprowadzane będą do nowego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie działki.

W budynku przewidziano następujące pomieszczenia: sala świetlicy (aula), pomieszczenie socjalno-kuchenne, sanitariaty i pomieszczenia gospodarcze. Źródłem ogrzewania będą grzejniki konwekcyjne ścienne elektryczne, a ciepła woda użytkowa będzie ogrzewana w elektrycznym ogrzewaczu wody. W celu zmniejszenia opłat za energię elektryczną zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna. Wytworzona energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne budynku. Obiekt jest przystosowany do jednoczesnego korzystania przez maksymalnie 50-ciu użytkowników.

Świetlica Wiejska w Majdanie w zależności od potrzeb może być wykorzystywana na zebrania dla mieszkańców, zajęcia rekreacyjne, kursy dokształcające oraz inne wspólne spotkania mieszkańców. Główne wejście do budynku (od strony ulicy Klubowej) będzie wyposażone w pochylnię umożliwiającą dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Zawarliśmy umowę z wykonawcą na kwotę 382 477, 00 zł. Termin realizacji inwestycji to 15 czerwca 2018 roku.