Kategorie

Niedawno obchodziliśmy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Święto wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 maja w 1791 r.

Regulowała ona organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Wawrzyńca w Gliniance. Wchodzącym do kościoła, harcerze ZHP z Malcanowa rozdawali flagi Polski. We mszy wzięły udział poczty sztandarowe. Wyjątkową oprawę zapewnili skauci Wędrowników Mamy Róży z Malcanowa.

We mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: wójt gminy Wiązowna, radni powiatu, radni gminy, władze oświatowe oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Glinianki, Górek, Malcanowa i Wiązowny, a także szkół naszej gminy oraz licznie przybyli mieszkańcy naszej gminy. Uczniowie glinieckiej szkoły zaprezentowali barwne widowisko historyczno-teatralne „Wiwat 3 Maja”. Stroje uczniów z tamtej epoki, wzbogaciły i uatrakcyjniły uroczystość. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

Duże za­in­te­re­so­wa­nie i za­an­ga­żo­wa­nie uczest­ni­ków po­twier­dza, że warto kształtować po­stawę mi­ło­ści do Oj­czy­zny w każ­dym wieku.