Kategorie

Stowarzyszenie „Więzy” zwróciło się z prośbą o dofinansowanie imprez towarzyszących wystawie pt. „Sztuka Indonezji”.

Szczegółowe informacje znajdują się w udostępnionej poniżej ofercie.

Żeby stowarzyszenie mogło otrzymać pieniądze z budżetu gminy, oferta musi zostać poddana swego rodzaju konsultacjom społecznym.

Po ich rozpatrzeniu wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadań.

Uwagi i opinie dotyczące oferty prosimy kierować do 30.08.2017 r. do Michała Białka, Głównego Specjalisty w Wydziale Spraw Społecznych (adres mailowy: m.bialek@wiazowna.pl).