Kategorie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs dla MSP z terenu województwa mazowieckiego na „Internacjonalizacje przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług”.

Obecnie trwa rekrutacja na szkolenie poświęcone ubieganiu się o te środki – szkolenie zaplanowane na 20 lipca 2016 roku, udział w szkoleniu jest bezpłatny.
W konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa mazowieckiego poprzez Działanie 3.2.2. mogą ubiegać się o dofinansowanie (do 50% kosztów kwalifikowanych) zadań:

  • internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych;
  • internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego;
    – implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej;
  • imprezy targowo-wystawiennicze zagraniczne lub krajowe o charakterze międzynarodowym, misje gospodarcze, wizyty studyjne, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym;

Podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu może być przedmiotem współfinansowania.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 31 sierpnia 2016 r. godz. 15:00.