Kategorie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje usługę e-Składka. Od 1 stycznia 2018 r.  składki będą opłacane na indywidualny numer rachunku składkowego jednym zwykłym przelewem – takim samym, jakim opłaca się rachunki za gaz czy telefon.

Składki będzie można opłacić jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziemy wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych

Więcej na ten temat w prezentacji poniżej i na stronie ZUS.