Kategorie

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „JESTEŚMY” planuje zorganizować piknik integracyjny. Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o dofinansowanie występu gwiazdy wieczoru „Eleni”. Żeby stowarzyszenie mogło otrzymać pieniądze z budżetu gminy, oferta musi zostać poddana swego rodzaju konsultacjom społecznym.

Po ich rozpatrzeniu wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi i opinie dotyczące oferty klubu prosimy kierować do 27.04.2017 r. do Michała Białka, Głównego Specjalisty w Wydziale Spraw Społecznych (adres mailowy: m.bialek@wiazowna.pl).