Kategorie

Dwie organizacje działające na naszym terenie złożyły wnioski o dofinansowanie zaplanowanych przedsięwzięć.

Pierwszą ofertę złożyło Stowarzyszenie Więzy. Stowarzyszenie chce kontynuować rozpoczęty w 2015 roku  projekt „Ciekawi ludzie są wśród nas” i pokazywać dokonania interesujących mieszkańców naszej gminy.

Drugą ofertę złożył GKTS Wiązowna. Członkowie klubu chcą uczcić 10 rocznicę jego powstania organizując turniej tenisa stołowego

By wyżej opisane plany mogły zostać zrealizowane, potrzebne jest dofinansowanie gminy, a co za tym idzie ewentualna opinia mieszkańców w tej sprawie.

Jeśli masz uwagi dotyczące planów  Stowarzyszenia Więzy lub GKTS Wiązowna, jeśli uważasz, że złożone oferty wymagają poprawek, prześlij swoje uwagi na adres mailowy m.bialek@wiazowna.pl do 28. kwietnia 2016 r.

Po rozpatrzeniu ewentualnych uwag wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć pomysły obu stowarzyszeń.