Kategorie

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza młode osoby niepełnosprawne (w wieku 15-29 lat) z województwa mazowieckiego do udziału w projekcie „Od stażu do angażu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać:
– ze specjalistycznych kursów zawodowych (komercyjnych),
– z 3-miesięcznego  płatnego stażu realizowanego w firmach w różnych miejscowościach,
– z indywidualnego wsparcia coacha, doradcy zawodowego, psychologa,
– z warsztatów umiejętności miękkich,
– z pomocy asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w Projekcie,
– z jednorazowego dodatku relokacyjnego na pokrycie kosztów dojazdów do pracy lub zakwaterowania w przypadku zatrudnienia powyżej 50 km od miejsca zamieszkania,
– ze zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia, spotkania, kursy i staż

Udział w projekcie mogą wziąć:
– osoby w wieku 15-29 lat,
– zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego,
– nie pracujące, nie uczące się stacjonarnie i nie szkolące się,
– posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
– mające motywację do nauki i pracy,
– szczególnie zapraszamy osoby z regionu siedleckiego i ostrołęckiego

Więcej informacji:
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Oddział Warszawa
Plac Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa
Tel. (22) 400 50 73
www.firr.org.pl