Kategorie

Na 36. nadzwyczajnej sesji, w związku z reformą oświaty, wprowadzającą ośmioklasowe szkoły podstawowe i likwidującą gimnazja, radni zaplanowali nową sieć szkół. Na terenie naszej gminy będą prowadzone cztery szkoły podstawowe: w Wiązownie, Malcanowie, Gliniance i Zakręcie. Dwie ostatnie będą mieściły się w dwóch budynkach, w dotychczasowych siedzibach szkół podstawowych i tych zajmowanych przez obecne gimnazja. Więcej w artykule „Reforma oświaty – co zmieni się w naszej gminie”.

Uchwalono Program Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016 – 2026, który wskazuje na cele i działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym gminy oraz wyznacza obszary o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego, koncentrujące obecnie negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno – funkcjonalne lub techniczne. Na to opracowanie pozyskaliśmy dofinansowanie z UE w wysokości 37 893,60 zł przy wkładzie własnym 4 210,40 zł. Zmiany budżetowe związane były również m.in. z programem rewitalizacji. Plan dochodów po zmianach wyniesie 74.836.373,99 zł, natomiast wydatków 78.139.546,62 zł. Więcej w artykule „Będzie się działo! Program rewitalizacji zatwierdzony”.

Radni wypracowali stanowisko odnośnie do poselskiego projektu uchwały o ustroju miasta stołecznego Warszawy, w którymi planuje się stworzenie nowej jednostki samorządowej, czyli metropolii warszawskiej, w skład której wchodziłyby – oprócz miasta stołecznego – także 32 sąsiadujące z nim gminy, w tym nasza. Więcej w artykule „Czy będziemy w metropolii ?”.

Miłym akcentem było wręczenie podziękowań za organizację koncertu charytatywnego dla Grzegorza Sulicha, który odbył się 3 lutego w Zakręcie. Podziękowania za zaangażowanie w projekt przekazywali Aleksandra Rutkowska – Radna, pomysłodawczyni koncertu, Katarzyna Sulich, której mąż walczy z glejakiem, oraz wójt Janusz Budny.