Kategorie

Gmina Wiązowna ogłasza przetarg na działki położone w Wiązownie Kościelnej. Szczegóły dotyczące oferty oraz formalne zawiadomienie  można znaleźć w serwisie BIP Gminy Wiązowna.

Szczegółowych informacji na temat oferowanych nieruchomości udziela:
Witold Kostrzyński
tel. 22 512 58 22
e-mail: w.kostrzynski@wiazowna.pl

Zapraszamy do kontaktu także za pośrednictwem formularza”urzędnik online”

[urzednik_online mail=”w.kostrzynski@wiazowna.pl„]

Poniżej opisy, zdjęcia i mapy oferowanych nieruchomości. Zapraszamy do przetargu!

Nieruchomość 451 i 452 (łącznie) - Wiązowna Kościelna

Nr. działki: 451 i 452 (łącznie)
Obręb geodezyjny: 22 – Wiązowna Kościelna
Nr. księgi wieczystej: WA1O/00016432/8
Pow. w ha.: 0,0350
Cena wywoławcza: 33 500,00 zł (Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%)
Wysokość wadium: 3 400,00 zł
Postąpienie: 350,00 zł

Nieruchomość położona na terenie nie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została wydana na ww. teren decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Oferowana nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV w prowadzonej dla niej księdze wieczystej. Nieruchomość położona jest przy ul. Słonecznej, w odległości ok. 2 km od centrum Wiązowny. Posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu, gazu, linii telefonicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna mieszkaniowa. Kształt działki mało korzystny, zbliżony do trójkąta, teren płaski z koniecznością wykonania niewielkiej niwelacji. Nieruchomość może stanowić samodzielną do zabudowy działkę lecz występują utrudnienia w jej swobodnym zagospodarowaniu.

Nieruchomość 450 - Wiązowna Kościelna

Nr. działki: 450
Obręb geodezyjny: 22 – Wiązowna Kościelna
Nr. księgi wieczystej: WA1O/00016432/8
Pow. w ha.: 0,0294
Cena wywoławcza: 28 100,00 zł  (Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%)
Wysokość wadium: 2 800,00 zł
Postąpienie: 300,00 zł

Nieruchomość położona na terenie nie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została wydana na ww. teren decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Oferowana nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV w prowadzonej dla niej księdze wieczystej. Nieruchomość położona jest przy ul. Słonecznej, w odległości ok. 2 km od centrum Wiązowny. Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu, gazu, linii telefonicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna mieszkaniowa. Kształt działki mało korzystny, zbliżony do trójkąta, z uwagi na dostęp do drogi tylko szerokości 2 m, trudny do samodzielnego zagospodarowania.

Nieruchomość 499 - Wiązowna Kościelna

Nr. działki: 499
Obręb geodezyjny: 22 – Wiązowna Kościelna
Nr. księgi wieczystej: WA1O/00016432/8
Pow. w ha.: 0,0017
Cena wywoławcza: 1700,00 zł  (Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%)
Wysokość wadium: 170,00 zł
Postąpienie: 17,00 zł

Nieruchomość położona na terenie nie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została wydana na ww. teren decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Oferowana nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV w prowadzonej dla niej księdze wieczystej. Nieruchomość położona jest przy ul. Słonecznej, w odległości ok. 2 km od centrum Wiązowny. Posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu, gazu i linii telefonicznej. Bezpo­średnie sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna mieszkaniowa. Kształt działki i wielkość bardzo niekorzystne. Od frontu działki usytuowany jest słup energetyczny NN.

Nieruchomości 41/8, 41/9 - Wiązowna Kościelna

Nr. działek: 41/8, 41/9
Obręb geodezyjny: 22 – Wiązowna Kościelna
Nr. księgi wieczystej: WA1O/00036996/5
Pow. w ha.: 0,1000
Cena wywoławcza: 103 500,00 zł dla każdej działki (Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%)
Wysokość wadium: 10 300,00 zł dla każdej działki
Postąpienie: 1 000,00 zł dla każdej działki

Nieruchomości położone są na terenie, dla którego została podjęta uchwała Rady Gminy Wiązowna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla każdej działki ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Oferowane nieruchomości nie są obciążone wpisami w dziale III i IV w prowadzonych dla nich księgach wieczystych. Nieruchomości położone są przy ul. Duchnowskiej, w odległości ok. 2 km na północny wschód od centrum Wiązowny. Działki mają kształt prostokąta. W zasięgu zlokalizowane są sieci: energetyczna i wodociągowa. Nieruchomości mają zapewniony dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomości 215/23, 216/23, 217/23 (łącznie) - Wiązowna Kościelna

Nr. działek: 215/23, 216/23, 217/23, 218/23 (łącznie)
Obręb geodezyjny: 22 – Wiązowna Kościelna
Nr. księgi wieczystej: WA1O/00024856/5
Pow. w ha.: 0,1390
Cena wywoławcza: 183 700,00 zł (Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%)
Wysokość wadium: 18 400,00 zł
Postąpienie: 1 800,00 zł

Dla terenu oferowanej nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem D.*MN* – teren pod zabudowę mieszkaniową niską jednorodzinną. Oferowana nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV w prowadzonej dla niej księdze wieczystej. Nieruchomość położona jest przy ul. Projektowanej, w odległości ok. 2 km na południowy wschód od centrum Wiązowny. Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu, gazu, linii telefonicznej. W odległości ok. 200 m znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość składa się z czterech działek ewidencyjnych stanowiących jeden przedmiot władania. Wzdłuż granicy dz. 217/23 i dz. 218/23 przebiega przewód gazowy dn. 500 mm sieci wysokiego ciśnienia. Z uwagi na strefę ochronną gazociągu, istnieje konieczność wyłączenia z zainwestowania ok. 70% łącznej powierzchni. Pełne możliwości inwestycyjne posiada część nieruchomości stanowiąca dz. 215/23 (399m2).