Kategorie

31 stycznia o godzinie 19:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Tematem przewodnim spotkania będą sposoby pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

W chwili obecnej większość ngo-sów korzysta jedynie z dotacji pochodzących z budżetu gminy. Pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych pozwoli znacząco zasilić budżet organizacji, co bezpośrednio wiązać się będzie z większymi możliwościami realizacji zadań publicznych.

Serdecznie zapraszamy.