Kategorie

W ramach prac nad opracowaniem Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018-2025 serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 6 listopada 2017 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonej analizy oraz wnioski i rekomendacje. Uczestnicy będą mieli okazję zgłosić swoje uwagi i propozycje do przedstawionych założeń, a wynikiem spotkania będzie opracowanie rozwiązań służących przeciwdziałaniu zagrożeniom zdrowia i problemom zdrowotnym mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy!