Kategorie

Zachęcamy przedsiębiorców z terenu naszej gminy do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane w 2016 roku i w pierwszym półroczu 2017 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
tel. 22 729 66 34 do 38 wew. 145,
e-mail: b.lecka@cdr.gov.pl; k.toporska@cdr.gov.pl.

Regulamin oraz Karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: www.cdr.gov.pl.