Kategorie

Zapraszamy na zajęcia sportowe w KS Zakręt, trwające do końca wakacji

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym do udziału w wakacyjnych zajęciach sportowych, które będą się odbywały w terminie od 14 lipca br. do końca wakacji, we wtorki i czwartki w godz. 10:00 – 12:00.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń dzieci na adres: biuro@kszakret.pl z dopiskiem „LATO W SOŁECTWIE ZAKRĘT”. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz wiek dziecka, a także dane kontaktowe rodzica. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorem zajęć w ramach akcji „LATO W SOŁECTWIE ZAKRĘT”, dofinansowanej ze środków gminnych, jest KS Zakręt. Zajęcia będą koordynowane przez sołtysa i radę sołecką.

Z życzeniami udanych wakacji,

Aleksandra Rutkowska
Radna Gminy