Kategorie

Gmina Wiązowna dwukrotnie znalazła się wśród nagrodzonych tytułem „Sportowa Gmina”. Wyróżnienie przyznawane jest samorządom, które w szczególny sposób starają się o rozwój kultury fizycznej na swoim terenie, np. poprzez budowę obiektów sportowych, zapewnienie szerokiej oferty zajęć, rozwój różnych dyscyplin sportu i organizację imprez sportowych, popularyzujących sport wśród mieszkańców.