Kategorie

Po rozpoczęciu funkcjonowania w 2015 roku i załatwieniu niezbędnych formalności, na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku Spółka Wodna Wiązowna Kościelna wykonała konserwację rowu R-38 w Wiązownie na długości ok. 700 m. Roboty objęły koszenie, wygrabianie i wycinkę krzaków.

Po wielu latach zaniedbań koryto rowu nabrało nareszcie właściwego wyglądu. Jest to początek działań. W tym roku spółka planuje pozyskanie dotacji z Gminy Wiązowna oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i wykonanie kompleksowej modernizacji dolnego odcinka rowu R-38. Modernizacja ma obejmować: budowę umocnień, właściwe ukształtowanie dna oraz przebudowę zawyżonego przepustu. Im większa liczba członków spółki i pozyskanych składek, tym większe możliwości pozyskiwania dotacji i wykonywania dalszych robót.

Działania spółek wodnych przynoszą efekty także w Zakręcie. Po modernizacji tzw. szosy mińskiej przez lata problemem były zbyt wąskie przepusty. Padające deszcze zwykle o tej porze roku powodowały podtopienia w tej części gminy. W zeszłym roku dzięki współpracy spółki wodnej z zakręty, Gminy Wiązowna i GDDKiA rozwiązano ten problem powiększając przepusty. Po ostatnich ulewach tereny nie zostały podtopione co jest najlepszym dowodem na skuteczność działania spółek.