Kategorie

Na terenie Gminy Wiązowa działa Spółdzielnia Socjalna ,,ODMIANA”. Spółdzielnia realizuje usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania. Zakres i wymiar usług ustalany jest indywidualnie z podopiecznym i rodziną. Spółdzielnia powołana przez Gminę Wiązowna i Stowarzyszenie ,,Krokus Wiązowna” zatrudnia wykwalifikowane opiekunki środowiskowe oraz umożliwia odbycie kursu ,,Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”.

Zapraszamy osoby zainteresowane korzystaniem z usług opiekuńczych oraz osoby chętne do podjęcia pracy na stanowisku opiekunki środowiskowej do kontaktu ze Spółdzielnią Socjalną ,,ODMIANA”, Radiówek 25, e-mail: spoldzielniaodmiana@gmail.com, tel.: 508-416-228.