Kategorie
świnia

W związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Otwocku prowadzi spis zwierząt gospodarskich.
Każdy posiadacz bydła, owiec, kóz i świń ma obowiązek dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia.
Spis powinien być dokonany również za 2016 r.
Wynik spisu należy umieścić na formularzu (link poniżej), czytelnie podpisać i przekazać w terminie 7 dni do Kierownika Biura Powiatowego w Otwocku osobiście lub korespondencyjnie.
Druk spisu dostępny jest także w wersji papierowej w budynku Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Otwocku, a także w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Kontakt:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Biuro powiatowe w Otwocku
ul. Legionów 2, 05-400 Otwock
Tel.: (22) 779 69 80.