Kategorie

W Przedszkolu im. Misia Uszatka Wiązownie odbyła się II Uszatkowa Spartakiada Sportowa. Wzięły w niej udział najstarsze przedszkolaki z trzech placówek:
– Gminnego Przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie
– Gminnego Przedszkola w Zakręcie
– Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie.

Wszystkich gości, jako organizator i gospodarz imprezy, powitała pani dyrektor Anna Cichecka. Zapłonął olimpijski znicz. Odbyło się uroczyste ślubowanie i  prowadzące spartakiadę nauczycielki: Ewa Soćko i Alicja Nejman, zaprosiły dzieci do wspólnej zabawy.

Dzieci, ubrane w kolorowe koszulki (każda placówka w swoich barwach),  chętnie uczestniczyły w sportowych konkurencjach przestrzegając zasady fair play. Wytrwale pokonywały tor przeszkód, z uśmiechem na twarzach skakały w workach, celowały do kosza i pokonywały różne przeszkody. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni złotymi medalami. Każda placówka otrzymała dyplomy za udział oraz nagrody rzeczowe, a uczestnicy zregenerowali swoje siły w przedszkolnej altanie przy zdrowym poczęstunku.

info. z tukontakt@wiazowna.pl: Ewa Soćko i Alicja Nejman