Kategorie

To będzie najnowocześniejszy budynek szkolny w gminie. Prace wykończeniowe w nowym skrzydle dobiegają końca. Zakończono układanie płytek ceramicznych. Kończone są wykładziny podłogowe i posadzki. Zamontowano system wentylacji mechanicznej. Kanały wentylacyjne zabudowano systemowymi sufitami podwieszanymi oraz płytami gipsowo-kartonowymi. Wykonane zostały roboty malarskie. Zamontowano windę umożliwiającą osobom niepełnosprawnym ruchowo komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku. Zakończono prace z zakresu tzw. białego montażu –  urządzeń instalacji sanitarnej i osprzętu elektrycznego. Sprowadzane i montowane jest wyposażenie technologiczne kuchni. Wykonywane są elementy zabudowy meblowej. Wyposażenie pomieszczeń zostało zamówione i będzie dostarczane po zakończeniu wszystkich robót budowlanych. Przewiduje się, iż zakończenie wszystkich prac budowlanych tego etapu inwestycji wraz z elementami zagospodarowania działki nastąpi przed 30.06.2016 roku.

Od 1 września 2016 roku Szkoła Podstawowa w Malcanowie będzie dysponować m.in. czternastoma pełnowymiarowymi salami lekcyjnymi z zapleczami na pomoce dydaktyczne, klimatyzowaną świetlicą i biblioteką (z czytelnią), kuchnią wyposażoną w urządzenia umożliwiające sporządzanie posiłków na miejscu oraz obszerną stołówką. Oczywiście nie jest to jeszcze zakończenie tej inwestycji. Równolegle prowadzona jest budowa III etapu tj. pełnowymiarowej hali sportowej. Zakończone zostało wznoszenie ścian. Zamontowane zostały dźwigary wraz z elementami konstrukcyjnymi więźby dachowej. Wykonywane jest pokrycie dachu hali sportowej. Również na terenie przyszkolnym trwają prace związane z budową boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej, placu zabaw oraz innych elementów zagospodarowania działki takich jak drogi wewnętrzne, powierzchnie utwardzone, oświetlenie terenu, elementy odwodnienia działki. Wszystkie prace realizowane są zgodnie z harmonogramem robót. Zakończenie całej inwestycji zaplanowane jest na 30.04.2017 roku.