Kategorie

Statystyczny mieszkaniec naszej gminy w ciągu roku wytwarza około 360 kg odpadów. Przeważająca większość towarów i ich opakowań, które kupujemy w sklepach, zrobiona jest z plastiku, metalu, szkła lub papieru, czyli z materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Wyrzucanie ich jako śmieci nieposegregowanych, czyli składowanie bez przetworzenia to najdroższy i najmniej ekologiczny sposób gospodarowania odpadami.

Segregacja odpadów to nie tylko ograniczenie wielkości składowisk i działanie na rzecz ochrony środowiska, ale także wymierne korzyści finansowe dla każdego mieszkańca. Oddając starannie porozdzielane śmieci, znacząco zmniejszamy czas, koszt ich posegregowania i dalszego przetworzenia przez firmę odbierającą odpady w naszej gminie. Pomimo wprowadzenia w naszej gminie kilka lat temu podziału na odpady zmieszane, segregowane z podziałem na papier, plastik i metal, szkło i odpady biodegradowalne, czasem zdarza się nam wrzucać śmieci do niewłaściwych worków lub oddawać w workach odpady, które powinny być zawiezione bezpośrednio do PSZOK (punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych), na przykład odpady poremontowe lub zawierające substancje niebezpieczne dla zdrowia.

Z tego powodu wszystkie śmieci, które wystawiamy przed posesję w dzień odbioru, mimo naszej wcześniejszej segregacji, trafiają najpierw do śmieciarki, a potem na kilkuetapową instalację, która ostatecznie poprawia po nas sortowanie odpadów. System odzyskiwania surowców wtórnych z naszych śmieci wyposażony jest między innymi w optoseparatory, to znaczy urządzenia, które za pomocą kamer i sensorów ułatwiają segregowanie odpadów w oparciu o ich właściwości fizyczne, jak objętość, kolor czy kształt. Selekcja takich materiałów jak drewno, papier, plastik, szkło czy metal odbywa się w pełni automatycznie.

W jakim celu zatem w ogóle segregować odpady, jeżeli potem wszystkie razem trafiają na ciężarówkę, a następnie na taśmę sortowniczą w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych? Głównym powodem jest ekonomia. Posortowanie i rozdzielenie odpadów na surowce wtórne bez naszej wstępnej segregacji naraziłoby poszczególne frakcje odpadów na zniszczenie, byłoby trudniejsze technologicznie i bardziej czasochłonne, a co za tym idzie – znacznie droższe.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski, mail: k.bronikowski@wiazowna.pl, tel.: 22 512 58 25

[urzednik_online mail=”k.bronikowski@wiazowna.pl”]