Kategorie

Nowa inwestycja na terenie naszej gminy – ścieżka rowerowa łącząca nas z gminą Halinów i Józefowem, która przebiegać będzie przez Duchnów, Stefanówkę, Boryszew i Wiązownę, budzi duże zainteresowanie. Z Państwa opinii wiemy, że to bardzo oczekiwana inwestycja. Nasi rowerzyści chwalą technologię, w której ta ścieżka zostanie wykonana. Gładki asfalt jest wygodniejszy i bezpieczniejszy niż często ostatnio stosowana kostka betonowa. W Państwach komentarzach pojawia się pytanie, dlaczego ścieżka na naszym odcinku dwukrotnie zmienia przebieg, zmuszając rowerzystów do zmiany pasa ruchu i przejazdu przez DW 721.

Dzieje się tak za każdym razem, kiedy pobocze po jednej stronie drogi zwęża się tak bardzo, że nie ma możliwości poprowadzenia tamtędy ścieżki, a jednocześnie po drugiej stronie drogi taka możliwość istnieje. Oczywiście, istniała teoretyczna możliwość, że na potrzeby tej inwestycji pozyskamy fragmenty działek poprzez procedurę wywłaszczeń, co umożliwiłoby prowadzenie ścieżki jedną stroną. To jednak rozwiązanie tylko teoretyczne – szczególnie, że ścieżka jest fragmentem większej inwestycji obejmującej 6 gmin i w sumie 45 km drogi. Cały projekt jest możliwy do wykonania pod bardzo konkretnymi warunkami. Jednym z nich jest termin realizacji. Istniało duże niebezpieczeństwo, że w wyznaczonym terminie nie uda nam się przejąć prywatnych nieruchomości. Wtedy stracilibyśmy unijne dofinansowanie warte n naszym terenie 4,9 mln zł. Drugim ważnym czynnikiem była kwestia kosztów. Przejęcie tych nieruchomości wiązałoby się z dużym obciążeniem budżetu gminy, na które w sytuacji jednoczesnej rozbudowy szkół i budowie nowego przedszkola (70 mln zł) czy wsparcia finansowego modernizacji i remontów dróg powiatowych (2 mln zł), po prostu byłoby niemożliwe.

Projektując tę inwestycję byliśmy świadomi, że ścieżka „przekładana” na różne strony drogi nie jest idealnym rozwiązaniem. Wybraliśmy jednak wariant, który gwarantował nam wykonanie inwestycji w czasie. Nie chcieliśmy w tę budowę inwestować też więcej niż było absolutnie konieczne, ponieważ budżet inwestycyjny naszej gminy jest już napięty. Zrobiliśmy jednak wszystko, by ścieżka była bezpieczna. Przejazdy dla rowerów będą dodatkowo oznakowane i oświetlone. Układ infrastruktury drogowej będzie wymuszał na kierowcach spowolnienie jazdy w tych miejscach.

Jesteśmy pewni, że ta ścieżka jest potrzebną i cenną inwestycją. Mieszkańcy naszej gminy i gmin ościennych będą z niej korzystali codziennie. Droga będzie bezpieczna i komfortowa, choć dziś niektóre decyzje projektantów wydają się być może zaskakujące.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo w naszym poprzednim artykule: https://tuwiazowna.pl/sciezka-rowerowa-budowa-ruszyla/

[urzednik_online mail=”o.nowak@wiazowna.pl”]